رمزگشایی از یک تشییع تاریخی

رمزگشایی از یک تشییع تاریخی

شهادت سید ابراهیم رازی دارد. گره خوردگی تشییع، در تهران با رستاخیز تشییع در تبریز، قم، مشهد و اصفهان رازی دارد، سفر آخر استانی اش به ولایت رضا رازی دارد. تولد نوی او در زادروز مولایش رازی دارد. هشت نفری که در روز ولادت امام هشتم شهید شدند، یعنی ولادت و ولایتی دیگر یافتند، سراپا راز است.

به گزارش ایندکس ایران، متن پیش رو یادداشتی به قلم احمد میراحسان، نویسنده و منتقد در جام جم است که در ادامه می خوانید: شهادتش در سوم ماه سوم سال سوم از قرن نو، رازی دارد. راز پنهان در دل این شهادت چیست؟ این رضوان الهی برای او از کدام سرچشمه جوشید؟ امام رضا(ع) جایزه کدام هم سنخی او و پیروی جانش را از نور محبت ولایت به او داد؟ و این ویژگی او، کدام میراث برای آینده ایران و انتخاب های نو ایرانیان و مسلمانان جهان است و چه معرفتی را با فریاد جار می زند؟خادم الرضا بود و سیرش را از جوار و آغوش امام حب، امام ریوف آغاز کرد و آخرین سفر استانی، سفر به جوار و آغوش امام رضا، امام محبت بود. محبت او کجا درخشان تر تجلی یافت؟ راز شهادت سید ابراهیم رییسی چیست؟ او راُس چه بود؟ رییس مقام و ریاست دنیایی بود؟ ملت ایران در برابر چنین پرسشی پوزخند می زند. ملت ایران با انزجار به حماقت دشمنان و شادی نفرت انگیزترین نوکران قدرت های جانی می نگرد که قلوب شان از مصالح خباثت و گناه و لجنزار مرداب عفن تشکیل شده است. روسای جمهور دنیا که فراوان اند و همگان جز به استثنا راز ندارند. ریاست شیطانی در دنیا آشکار و بی پرده پوشی است و کم نیستند رییس جمهورهای شیطانی و نفس شیطنت بار و فاسد و پیروان شیاطین و دنیاپرستان و خاین به مردم خودشان .
   
رازی که در شهادت است
خدا وقتی می خواهد بنده محبوبش را جار بزند وحجت بر اهل جهان تمام کند، اوراکه شاهدوگواه پنهان راز معرکه هستی است، شهید می کند. یعنی او را جار می زند. درشهید رازی است،بهره رازگشایی رازش راآنان می برندکه عاشقانه در زندگی شان می خواهند شهید زندگی کنند و اراده، طلب وشوق شهادت دارند.این جار زدن خدا درحیات پیامبر خاتم الانبیا، محمدرسول ا… صلوات ا… علیه و آله به عهده او بود، او زبان خدا بود و شاهدبودن همه هستی اش را جارزد و نیزعلی(ع) را به فرمان خدا درغدیر جارزد وشهادت علی(ع) جان جهان فدایش او را جار زد ونام های14ماه شاهد را، یعنی پیشروان وگواهان و ذخایر شهادت تا قیامت را جارزد و کار به تاخیر و غیبت آخرین کشید و او را با حیاتش جار زد. اولین شهید ولایت الهی علی، امیرالمومنین(ع) مولای اهل محبت و خدمت جانبازانه برای نجات مردم بود و با او فاطمه بود و حسن بود و حسین بود که این ماه، خود خورشید شهادت بود و ماهان شهادت فرزندان معصوم حسین بودند، علیهم السلام و شهادت های هولناک با زهر و قتل، میراث شان بود و نام های جانسوز از نحوه شهادت شان تا ابد طنین انداز شهادت حسین است که قیامت بپا کرده است تا در دنیا جان شهادت را زنده نگاه دارد و جار برند و تا قیامت، شهیدان محبت و خدمت برای نجات مردم را تا آسمان هفتم بالا ببرد. شهادت موسی بن جعفرها و علی بن موسی الرضاها و…، جار زدن خدا بود و برای رهایی مردم از ظلمات، خدا خود خودش را با این نام ها جار زد که شهادت شان جار زدن نام حسین علیه السلام است و جار زدن حسین جار زدن خداست و توحید ناب و صدایی جهانی و جاودانه دارد.همه شهادت شیعیانش بعد از او جار زدن راز علی وفاطمه وحسن وحسین است واولیای معصوم وبس.و خدابا شهادت سید محمدعلی آل هاشم وحسین امیرعبداللهیان، یاران سید ابراهیم، سید خدمت به محرومان و مستضعفان و مردم مظلوم و دیگر شهدا، همراهان پاکش سید مالک رحمتی و سید مهدی موسوی و سید طاهر مصطفوی و محسن دریانوش و بهروز قدیمی و در کانون این مجمع الکواکب نام سیدابراهیم رییسی را جار زد و نگذاشت دود دروغ و دخان شیطان، نامش را در تاریکی وانمودها و تهمت ها و خفقان شیطنت خفه کند و رازش را برملا کرد .
   
معیار اداره انقلابی و وفا به مردم
جوهر راز سید ابراهیم چیست؟ آن هسته و راز رازهای شهادتش چیست؟ در یک کلام: شدت محبت به معبود!شدت محبت او به معبودش است که ایمان زوال ناپذیر و عدالت خواهی و عشق به مردم مظلوم و محرومان و مستضعفان را معنا کرده و منبع این خدمت خستگی ناپذیر به مردم را رازگشایی می کند. خدمت او خدمت بی معرفت نبود و خستگی ناپذیری او کار کور مرد سیاسی و علم نبود که در خدمت ظلم و قدرتمندان و جهانخواران و قشر ممتاز و طبقه مسرف و مترف قرار گیرد. خدمت او خدمت بی تفاوت به ظالم و مظلوم نبود. منبعث از محبت پایا و مانایش به حق مطلق بود، به حق متعال. و تلاش جان نثارانه اش در خدمت به مردم و محرومان و فقرای اکناف ایران و دوردستان کوهستان و بیابان و کویر جز از این سرچشمه نمی جوشید.ایمان و خدمت به مردم برای او معنای قلبی داشت و او قلبی سلیم داشت و جان می داد و دل می داد به این ایمان و خدمت و راز انقلابی بودن او همین ایمان بود و این از محبت شدید او به همه هستی و آیات الهی و مخلوق مظلوم آفریدگار و پروردگارش می آمد. او با این عشق در تکلیف الهی اش می کوشید و در جهان با اهل فساد در زمین و ظلم و بیداد می رزمید ودر تغییر مناسبات سیطره سیاه ظالمان و کافران مفسد در ارض می جوشید و در سازمان ملل قرآن بر دست می گرفت و در ایران شیداسر و عاشق بی خستگی در کوه و بیابان و شهر به شهر علیه اداره بیعار و بی مسیولیت و بی محبت به مردم و بی تخصص چون شیربیشه ولایت وخدمت می غرید.این محبت از خدا می جوشید و تجلی اش در محبت شدید به رسول و آل پاک رسول خدا و درعشقش به علی و فاطمه وحسن و خصوصا به حسین تجلی یافته بود و به اولاد حسین؛ به ویژه محبت شدید و خدمت به علی بن موسی الرضا(ع) و عصاره اش شده بودجان دادن در راه آخرین انتظار از آل ا…، در جاده انتظار منتظر موعود عدل جهانی(عج) و سراپا و بی ملال وخستگی تحمل مشقت ها در راه رضای او تا سوختن و جان دادن با آغوش باز پذیرفتن . برای او نشان این عشق به خدا و اولیای خدا،محبت وخدمت به مردم بود.چرا شیاطین نباید از او منزجر باشند و حیاتش را بخواهند؟چنین محبت شدید بود که سرریز شده و مردم را در بر گرفته بود و ایمانش به خدا و خدمتش به مردم را تا پای مرگ معنی می کرد. او حالا خود معیار نحوه اداره انقلابی مملکت و جهان و وفا به مردم شده است. خدا او را جار زده است.
   
رییسی حجت را تمام کرد
راز شهید سیدابراهیم این صدق در محبت بود. او همه اینها را در محبت به نظام ولایت فقیه این کانون مردمی انقلاب اسلامی گرد آورده بود و روح انقلابی ناب او و سجایای مومنامه اش چنین پرورده انقلاب اسلامی بود و با همه دل به امام(ره) و رهبری عزیز عشق می ورزید و از ولی فقیه خود در مقام جانشین امام زمانش در زمانه عسرت و غیبت با همه وجودش پیروی می کرد. این مهم ترین قوه ممیزه او از دیگر مسیولانی است که فاقد روحیه انقلابی هستند و راز بزرگی را فاش می کند:از اول انقلاب تا امروز نه فقط فرقی بین حزب شیطان و حزب خدا علنی شد، بلکه در گروه مسیولان اصولگرای نظام هم فرق و تفاوت ماهوی عاشقان و ماموران نیز برملا شد. اختلاف انقلابیون و بوروکرات ها و تکنوکرات ها در 45سال تاریخ انقلاب اسلامی در این تفاوت ریشه دارد. روحیه انقلابی و عشق به مردم و خدمت به مردم اخلاقیات مقاومت و خستگی ناپذیری و حس شدید مسیولیت و بی چشمداشتی از این طلب خشنودی خدا و از این محبت می آید. ما چه فراوان روسا، وکلا، وزرا، مدیران و مسیولان دیده ایم که سرسپرده شیطان، غرب و شرق نیستند، لیبرال و آمریکایی و فاسد و اشراف منش و رانتخوار و دزد بانفوذی شیطان در حکومت نیستند. به وظیفه خود عمل می کنند اما فاقد راز محبت شدید و دوست داشتن صادقانه مردم و شور خدمتگزاری و نوکری به امانت الهی و انجام دادن عالی تکالیف در سرپرستی ولی نعمتان خودند. بار امانت بر دوش سیدابراهیم محبت الهی را از خاندان خدا تا عیال خدا، مردم مظلوم جاری می ساخت.او از مردم بود و با مردم زیست و به مردم خدمت کرد و بر دوش مردم به آسمان پرکشید و برای همه از اولین امام رضا(ع) تا رییس قوه قضاییه تا روُسای جمهور آینده و همه مسیولان حجت تمام کرد. خدا این راز را جار زد. حالا همه مردم به راز کار تواُم با عشق الهی به مردم و روحیه واقعی انقلابی و جهادی در نظام جمهوری اسلامی معرفت یافته اند و سرشان کلاه نمی رود و توقع شان زیاد شده است . همه فقط کار انقلابی را قبول دارند و از مسیول خاین یا فضا و خودخواه روبرگردانند. آنان راه انقلاب اسلامی را طلب می کنند.

انقلاب دوم، انقلاب خدمت
آیا عجیب نیست، این شاگرد مکتب بهشتی، شهادتش تبریز وقم ومشهد رابرانگیخت؟ دراین توفان نو شما دست و آیات الهی نمی بینید؟ آیا به یاد نمی آورید انقلاب اسلامی نخست از قم و تبریزومشهد بپاخاست؟ و حالا ما با انقلاب دوم انقلاب خدمت به مردم در معماری نوین سرو کار داریم. انقلاب طرد فساد و پاکسازی وانقلاب کار انقلابی وعلنی شدن مسیر ضد تفرعن و حرامخواری و رانتخواری و ضدبروکراتیسم تنبل و خودپرست و ضد تکنوکراتیسم اشرافی و ضد بی عدالتی در همه قوا از قضاییه تا مقننه و مجریه.آیا عجیب نیست کشته شدن در تاریخ 03/3/3با خطبه333نهج البلاغه اشارتی آشکاربه خصال او همچون یک موُمن دارد و موضوع خطبه امیرالموُمنین علیه السلام خصایل اهل ایمان به خدا وخدمت به مردم است و گویی درباره سید ابراهیم با ما حرف می زند و دارد او را معرفی می کند.حالا بهتر است آن مدعیان انقلابیگری بی ایمان به شالوده الهی انقلاب اسلامی هم که مدعی دفاع ازجمهوری اسلامی برابرقدرت جهانی سلطه هستند،بیدارشوندودریابند اشتباه سهمناک عدم پیروی ازحق وولایت حق و خدمتگزاران صدیق مردم و خودپرستانه وجاهلانه حمله به کسی چون شهیدرییسی از چه وسوسه شیطانی بر می خیزد و از روح پرفتوح او طلب بخشش کنند و به خودسری متکبر و ایدیولوژی پوچ که به اسم دفاع از کارگر و زحمتکش به دام شیطان افتاده از حق می برند توبه کنند؛ و بدانند گسست از ولایت فقیه و یارانش نه راه سلامت عدالت خواهی که راه دوزخ جدایی از اهل حق و اهل بهشت در جهان است .
پایان خبر ایندکس ایران

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "رمزگشایی از یک تشییع تاریخی" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "رمزگشایی از یک تشییع تاریخی"، کلیک کنید.